Współpracuję

Dom Łazarza w Krakowie

http://www.dom-lazarza.org/

(…) Kraków to ponad dwa tysiące bezdomnych kobiet, mężczyzn, rodzin. Bezdomnych młodzieńców, mężczyzn w sile wieku i staruszków wyrzuconych na śmietnik. Tragedia za tragedią, nieszczęście za nieszczęściem, smutek i beznadzieja, choroby, uzależnienia, przestępstwa i krzywdy. (…)

Cele i zadania stowarzyszenia:

- Opieka, doradztwo, praca wychowawczo-adaptacyjna, pomoc duchowa i materialna rodzinom, środowiskom dotkniętym patologią, biednym, słabym, zagubionym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie i duchowo.

Marsz dla Jezusa

http://www.marszdlajezusa.pl/

W 1987 roku trzej liderzy grup chrześcijańskich z okolic Londynu postanowili zorganizować spotkanie, którego celem byłoby zjednoczenie chrześcijan we wspólnej modlitwie za Londyn. Jeszcze tego samego roku 15 tysięcy osób przemaszerowało ulicami dzielnicy Soho. Nazwa Marsz Dla Jezusa została użyta po raz pierwszy w 1989 roku, gdy marsze odbywały się już w 45 miastach Wielkiej Brytanii. Szczególnie wymowna była wspólna obecność katolików i protestantów, manifestujących na ulicach Belfastu ekumeniczny duch wydarzenia.

W Polsce pierwszy Marsz Dla Jezusa odbył się w 1992 roku. Wówczas w akcji wzięło udział 25 krajów Europy. Cztery lata później do wspólnego świętowania przyłączyło się już 130 krajów z całego świata – najliczniejszy marsz odbył się w Brazylii, gdzie ulicami Sao Paulo przeszło ponad dwa miliony chrześcijan! W tym czasie Marsze odbywały się regularnie w Krakowie i Toruniu.

Pierwszy ogólnopolski Marsz Dla Jezusa został zorganizowany w 2012 roku w Warszawie. Wzięło w nim udział około pięć tysięcy chrześcijan, którzy przemaszerowali spod budynku Sejmu na Plac Zamkowy. Tam odbył się kulminacyjny moment wydarzenia. Na scenie mogliśmy zobaczyć m.in. Pastora Kościoła Chrześcijańskiego w Kutnie Jerzego Przeradowskiego, a także organizatora akcji Artura Pawłowskiego, który na co dzień jest pastorem Street Chuch of Calgary w Kanadzie.

Od Biznesu do Służby

http://odbiznesudosluzby.pl/

Serwis "Od biznesu do służby" powstał z myślą integracji środowiska chrześcijańskich biznesmenów w celu kreowania kultury biznesu zgodnego z zasadami Bożego Królestwa. 

Królestwo nie przychodzi poprzez wiedzę, intelekt ale przez objawienie dane przez Ojca w niebie. Tego objawienia mają szukać ci wszyscy deklarujący nie tylko Królestwo w biznesie, ale przede wszystkim Biznes dla Królestwa. To oznacza, że twój biznes nie jest już twój, ale twojego Króla a ty dla niego pracujesz i prowadzisz ten biznes. Jeśli biznes Królestwa i dla Królestwa to musi on przyjść z nieba
i funkcjonować jako odbicie nieba. Wzorzec przychodzi z nieba i jest całkowicie inny niż biznes, który przychodzi z ziemi.

To oznacza też, że wchodząc w Królestwo wchodzisz w ostry konflikt z księciem tego świata – szatanem. Jesteś bowiem dla niego poważnym zagrożeniem. Poprzez słowo prorocze, Pan Bóg powiedział, że daje nam 5 lat na uporządkowanie rzeczy i na przygotowanie się do prowadzenia takich biznesów.

Pan Bóg mówi, że nie wyśle pieniędzy nigdzie, gdzie nie będzie takiego poziomu wierności i bojaźni Bożej, który da gwarancję, że finanse nie zniszczą ludzi, a ludzie nie zmarnują finansów. Niektóre rzeczy muszą być ustanowione zanim pojawią się finanse Królestwa, żeby nie wpaść w pułapkę chciwości i oszustwa diabelskiego. Jest to bardzo wrażliwa i trudna dziedzina, w której klęskę poniosło wiele ludzi. Pragniemy aby ta inicjatywa stała się wzorem, modelem apostolskiego postrzegania i funkcjonowania biznesu Królestwa w naszym kraju. Ma ona pionierski charakter.

W naszych działaniach staramy się wspierać osoby zaangażowane w prowadzenie działalności gospodarczej oraz nieść pomoc chrześcijańskim organizacjom dobroczynnym.

Kościół Uliczny

http://www.koscioluliczny.pl/

Kościół uliczny to inicjatywa warszawskich chrześcijan, których pragnieniem jest niesienie dobrej nowiny najuboższym i bezdomnym (ale nie tylko!). W każdą środę przy metrze centrum oraz w każdy wtorek w okolicach Dworca Wileńskiego w kościele “bez ścian i drzwi” chrześcijanie uwielbiają Boga, głoszą Jego Słowo i niosą praktyczną pomoc potrzebującym poprzez wydawanie gorących posiłków i pomaganie w wyjściu z uzależnienia.

Głos Ewangelii

http://www.gospel.pl/

Fundacja Głos Ewangelii jest międzywyznaniową chrześcijańską organizacją, działającą na zasadzie non-profit, ustanowioną w 1996 roku przez polskie kościoły protestanckie oraz międzywyznaniową organizację radiową Good News Broadcasting z Wielkiej Brytanii.

Nasza działalność koncentruje się na realizacji niniejszych celów statutowych:
1. Kształtowanie i propagowanie humanitarnych postaw życiowych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
2. Walka z demoralizacją dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
3. Udzielanie pomocy młodzieży niepełnosprawnej;
4. Kształtowanie społecznej wrażliwości na los ludzi zagubionych w swoim człowieczeństwie oraz poczucia międzyludzkiej solidarności;
5. Propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki;
6. Prowadzenie działań, zmierzających do wzmocnienia życia małżeńskiego i rodzinnego, jako źródła ładu moralnego społeczeństwa.

 

Festiwal Nadziei

http://festiwalnadziei.pl/

Festiwalu Nadziei 2014 to jeden z największych festiwali chrześcijańskich w naszym kraju. Jego organizatorem jest Fundacja Festiwal Nadziei przy współpracy z Billy Graham Evangelistic Association. W tym wyjątkowym wydarzeniu, zaplanowanym w dniach 14-15 czerwca 2014 roku na Stadionie Pepsi Arena w Warszawie, może uczestniczyć nawet kilka tysięcy osób z Polski i zagranicy!

 

Fundacja ESPA

http://www.fundacjaespa.org/

Fundacja ESPA działa od 1993. W ostatnich latach jej działania mocno skoncentrowały się na młodym pokoleniu, które za kilka lat będzie wchodzić w dorosłe życie. Od naszej postawy względem tych ludzi, od naszego wpływu na ich światopogląd, edukacji, zależy bardzo wiele. Dlatego właśnie stawiamy na pracę z dziećmi i młodzieżą, aby w ten sposób inwestować w ich przyszłość.

 

Wspólnota "Betlejem"

http://www.wspolnotabetlejem.pl

Powołaniem i misją Wspólnoty Betlejem jest służba ubogim. Wspólnota skupiona jest wokół Domu „Betlejem”, w którym przebywają osoby „po przejściach” – bezdomni, uzależnieni, samotni i chorzy. Mieszkańcy domu, wraz z przyjaciółmi i wolontariuszami, podejmują trud walki o lepsze i godne życie oraz otwierają się na potrzeby innych.

 

Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja

http://www.misja.org.pl/

Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja jest międzywyznaniową platformą współpracy oraz pomocy dla indywidualnych osób, grup, organizacji i kościołów.ChFŻiM powstała w lutym 1990 roku. Jest organizacją społeczną, pozarządową, niedochodową. Siedziba Fundacji mieści się w Ustroniu (woj. śląskie). Celem Fundacji jest zachęcanie do prawdziwej przemiany życia, umysłu i serca, w mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, oraz pomaganie ludziom w zastosowaniu wartości zgodnych z nauką Pisma Świętego w codziennym życiu.

 

Fundacja 2x Kochaj

http://2xkochaj.pl/

Fundacja 2x Kochaj prowadzi m.in. świetlicę dla dzieci znajdującą się w Mysłowicach. Jej twórcom nie zależy nam na tym, aby była okazałą instytucją lub organizacją, ale domem dla każdego, kto zechce do niej zajrzeć. Robią wszystko, aby było to miejsce, w którym każde dziecko poczuje się ważne i wyjątkowe. Miejsce, w którym dzieci otrzymają wsparcie, którego potrzebują, a także miejsce, w którym będą mogły doświadczać cudownej Bożej miłości i dzięki temu osiągnąć pełnię swojego przeznaczenia.

 

Świetlica Zabrze 

http://swietlicazabrze.blogspot.com/

Świetlica Zabrze jest Chrześcijańską Świetlicą Dla Dzieci. Założycielką, a zarazem kierownikiem świetlicy jest pani Janina Janulek. Świetlica mieści się w Zabrzu przy ulicy Buchenwaldczyków, gdzie znajduje się większe skupisko Romów. Wokół znajduje się wiele biedy, bezrobocia i niezaspokojonych  potrzeb. Podopieczni pochodzą z ubogich i wielodzietnych rodzin. Obecnie obejmujemy opieką około 100 wychowanków w wieku od 5 do 16 lat, z których większość jest narodowości romskiej.

 

Leszek Korzeniecki

Leszek Korzeniecki to pastor, ewangelista, profilaktyk, mówca konferencyjny, autor książek, mąż, ojciec, pasjonat Królestwa Bożego ale przede wszystkim Boży syn.

 

SzukajacBoga.pl

http://www.szukajacboga.pl/

Szukajacboga.pl tworzy grupa wolontariuszy – polskimi chrześcijanami wyznania katolickiego i protestanckiego.

Łączy ich pragnienie podzielenia się z innymi tym, co wpłynęło na zmianę ich życia i pomogło nawiązać bliską i osobistą więź z Bogiem. Poruszeni faktem, że Bóg tak bardzo nas kocha, że posłał swojego Jedynego Syna Jezusa, który umarł na krzyżu za nasze grzechy, chcemy za pomocą interaktywnej prezentacji, w prosty i zrozumiały sposób powiedzieć współczesnemu człowiekowi o Jego miłości.

 

Misja Poślij Mnie

http://poslijmnie.pl/

Założycielem i dyrektorem Misji Poślij Mnie jest pastor Kazimierz Barczuk. Poślij Mnie to Misja, która istnieje by pomagać i przybliżać ludzi do Boga. Misja – ponieważ w tym słowie zawiera się istota prawdziwej pomocy w szerokim tego słowa znaczeniu oraz pomocy w budowania relacji międzyludzkich i przywracanie relacji ludzi z Bogiem.

 

Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego"

http://www.arka-noego.org.pl/

Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” zajmuje się działalnością społeczną na rzecz dzieci i młodzieży uzależnionej od narkotyków. Pomaga osobom uzależnionym i ich rodzinom. Organizuje zajęcia profilaktyczne dla młodzieży i edukacyjne dla rodziców. Prowadzi terapię oraz ośrodki ambulatoryjne i punkty konsultacyjne.

 

Fundacja Pomocy Kobietom "Eurohelp"

http://eurohelp.com.pl/

Celem Organizacji pożytku publicznego Eurohelp jest docieranie do dzieci i dorastającej młodzieży, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Okoliczności życia sprawiły, iż mają one mniejsze szanse na realizację swoich marzeń i planów i wielokrotnie już na starcie skazane są na porażkę. Przeczytaj o naszych planach i celach.

 

Stowarzyszenie "Teen Challenge"

http://www.teenchallenge.pl/

Stowarzyszenie "Teen Challenge" postawiło sobie za cel otoczenie ludzi uzależnionych kompleksową opieką: począwszy od motywowania do leczenia (zadanie puntów konsultacyjnych) poprzez terapię w ośrodku, działania post resocjalizacyjne w hostelu, aż do zapewnienia przyjaznego mikroświata w grupie wsparcia.

 

Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych

http://www.nowanadzieja.pl/

Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych „Nowa Nadzieja” w Janowicach Wielkich działa od 1993 r. Celem programu Ośrodka jest niesienie skutecznej, profesjonalnej i kompleksowej pomocy osobom z problemami uzależnień oraz przygotowanie ich do prowadzenia trzeźwego i wartościowego życia w społeczeństwie.

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

http://www.chsd.pl/

Główna idea organizacji zawiera się w prostych, ale jakże prawdziwych słowach: "łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść" biblijnej zasady Ewangelii św. Mateusza. Stowarzyszenie swym zasięgiem obejmuje teren całej Polski. Skupia się przede wszystkim na pomocy samotnym wychowującym dzieci, bezdomnym, uzależnionym, byłym pensjonariuszom zakładów penitencjarnych, ofiarom przemocy.

 

Poradnia Chrześcijańska CEREO

http://www.cereo.pl/aktualnosci/

Misją poradni jest służyć i pomagać ludziom w ich osobistym rozwoju oraz okazywać pomoc terapeutyczną i psychologiczną. Przez naszą pracę chcemy prowadzić ludzi do dojrzałości emocjonalnej i duchowej, a tym samym poprawiać stan zdrowia i samopoczucie osób zwracających się do nas po pomoc. W tym procesie uwzględniamy rolę Boga, którego prosimy o wsparcie w naszej pracy. Pracujemy z ludźmi wierzącymi z różnych kościołów i denominacji, jak i tymi, którzy w Boga nie wierzą, jednak szanują nasze przekonania i są otwarci na chrześcijańską wizję człowieka i świata.

 

Społeczność Ewangelizacji Dzieci 

http://www.cefpolska.pl/

Społeczność Ewangelizacji Dzieci jest międzynarodową organizacją biblijnie wierzących chrześcijan pragnących dotrzeć z Ewangelią do dzieci spoza Kościoła. Obecnie Społeczność działa w 180 krajach i zrzesza ponad 2500 pełnoetatowych pracowników, z czego 11 w Polsce.

 

CKM Boanerges 

http://www.boanerges.pl/

CKM Boanerges  to Chrześcijański Klub Motocyklowy, który istnieje od lipca 1997r. Wtedy też został zorganizowany po raz pierwszy w Polsce Chrześcijański Zlot Motocyklowy. Członkowie klubu pochodzą z różnych części Polski i jeżdżą na różnych motocyklach. Poza tym pracują, uczą się, wychowują dzieci itp. Oprócz pasji jazdy na maszynach, przede wszystkim chcą dzielić się tym co sami przeżyli spotykając Boga na swojej drodze.

 

Stowarzyszenie „Do Źródła” 

http://www.dozrodla.org/glowna/

Stowarzyszenie „Do Źródła” jest chrześcijańską organizacją społeczną, pozarządową i międzywyznaniową, tzn. nie jest organem ani agendą żadnego z kościołów czy związków wyznaniowych, współpracuje natomiast z większością kościołów chrześcijańskich w Polsce. Pozwala to nam czerpać z bogactwa różnorodności, którą stanowimy jako chrześcijanie.

 

I Am Second

http://www.iamsecond.pl lub http://www.jestemdrugi.pl

Fundacja założona przez posła do Sejmu RP Johna Abrahama Godsona, człowieka, który w swej działalności podkreśla konieczność obecności chrześcijan w życiu społecznym i politycznym kraju. Obecność tę postrzega jednak w kategoriach służby prowadzonej w oparciu o zasady zawarte w Biblii i stawianiu siebie samego i swojego interesu na dalszym miejscu po Bogu. Bardzo popieram ten sposób myślenia. Ja podobnie, w biznesie, stawiam Boga na pierwszym miejscu.

 

Misja Nowa Nadzieja

http://www.nnbielawa.com/

"Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym Misja Nowa Nadzieja w Bielawie" działa wśród osób uzależnionych i ich rodzin, jak również realizuje szeroko pojęte cele polityki społecznej m.in. programy pomocy socjalnej dla osób, które znalazły się na marginesie życia społecznego (bezdomnych, ubogich, uzależnionych, bezradnych życiowo).

 

Fundacja NEBO
http://fundacjanebo.pl/

 

Stowarzyszenie PoMoc
http://www.po-moc.pl/

 

TBNPolska
http://tbnpolska.tv/

 

Edukacja z wartościami
http://jacekweigl.pl/dzialalnosc/edukacyjna/fundacja-edukacja-z-wartosciami/

 

Instytut Przywództwa

http://instytutprzywodztwa.eu/

 

Fundacja Iskierka

https://fundacjaiskierka.pl/


Dom Aniołów Stróżów

http://anioly24.pl/


Fundacja Wolne Miejsce

http://wolnemiejsce.pl/o-fundacji/


Ruch Chrześcijański MT28

http://mt28.pl/

 

Instytut Rozwoju Złote Jabłko

http://www.zlotejablko.pl/

O MNIE

Urodziłem się w 1967 roku w Warszawie. Jestem absolwentem wydziału ogrodnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Działalność gospodarczą rozpocząłem w 1991 r.

 

 

 

PRZECZYTAJ TEŻ:
POLECANE / POLA DZIAŁANIA / WSPÓŁPRACUJĘ / MATERIAŁY / PROŚBY I PROPOZYCJE KIEROWANE DO MNIE

 

NAJBLIŻSZE
WYDARZENIA

DLA MEDIÓW

MATERIAŁY DLA MEDIÓW:
WYSTĄPIENIA MEDIALNE / DO POBRANIA