Krzysztof Jędrzejewski na konferencji „Odpowiedzialny Śląsk” Katowice, 3 września 2015 r.

Odpowiadając na potrzebę dyskusji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, współpracy międzysektorowej w tej dziedzinie oraz rozwijania innowacji społecznych Kopex SA zorganizował konferencję pn. „Odpowiedzialny Śląsk”. Współorganizatorami wydarzenia były: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Mostostal Zabrze SA, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST i CSRinfo. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Gospodarki. Jednym z prelegentów był Krzysztof Jędrzejewski, większościowy akcjonariusz Grupy Kopex SA.


Społeczna odpowiedzialność biznesu, najkrócej zdefiniowana, to odpowiedzialność przedsiębiorstwa za wpływ jaki wywiera na społeczeństwo. To podejmowanie odpowiedzialnych działań społecznych i środowiskowych, mających na celu zawiązanie i utrzymanie dobrych relacji z otoczeniem – interesariuszami, pracownikami czy klientami. Ponad sto trzydzieści osób zaangażowanych w działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu wysłuchało trzech wystąpień:

 • Społeczna odpowiedzialność uczelni – przedstawienie raportu społecznego Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przez prof. Dr hab. Jerzego Gołuchowskiego, Dziekana Wydziału Informatyki i Komunikacji.
 • Odpowiedzialny biznes i działania w oparciu o wartości - wykład Krzysztofa Jędrzejewskiego, większościowego akcjonariusza Grupy Kopex SA.
 • Bariery i szanse w rozwoju innowacji społecznych w Polsce – Wizja 2050 – prezentacja Jacqueline Kacprzak, radcy ministra gospodarki.

W swoim wystąpieniu Krzysztof Jędrzejewski skoncentrował się na tych wartościach, które leżą u podstaw dobrych relacji w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu.
Społeczna odpowiedzialność biznesu – powiedział - jest już nie tylko pożądana, ale oczekiwana. Stała się obowiązkiem firmy. Wiele firm traktuje ją jako formę reklamy czy marketingu
i przelicza korzyści, jakie może przynieść. Ale nawet przy tak pragmatycznym podejściu, można zrobić wiele dobrego.
Dla mnie społeczna odpowiedzialność biznesu, to dzielenie się wartościami, które sam uznaję i stosuję. A oto kilka zasad, o których warto pamiętać, jeśli chcemy utrzymywać dobre relacje z otoczeniem:

 • Postrzegaj odpowiedzialność szeroko, miej na uwadze rozwój firmy
 • Poznawaj potrzeby swoich partnerów i klientów.
 • Doceniaj pracę innych i okazuj swoją wdzięczność.
 • Informuj pracowników o wszystkim, co ci się podoba, a z czego nie jesteś zadowolony.
 • Szanuj ludzi, zauważaj ich, zainteresuj się ich sprawami. W środowisku przedsiębiorstwa, tak jak w życiu, nikt nie chce być anonimowy.
 • Buduj relacje wykorzystując umiejętność mówienia o sobie i słuchania innych.
 • Myśl pozytywnie, bądź odważny i nigdy się nie poddawaj.
 • Zmieniaj to, co możesz zmienić i zaakceptuj to, czego nie możesz zmienić.
 • Motywuj innych i wykorzystuj siłę zespołu.
 • Bądź kompetentny i wiarygodny.

W relacjach międzyludzkich jest bardzo ważne, abyśmy byli świadomi siebie, abyśmy potrafili określić swoje wartości i swoje cele. Dla ich realizacji jest niezbędny stały rozwój osobisty i odwaga w mówieniu o swoich przekonaniach.
Równie ważna jest nasza wrażliwość. Powinniśmy dostrzegać życie dookoła i reagować na potrzeby innych pamiętając, że pieniądze są narzędziem, a nie celem samym w sobie. Od nas samych zależy w jaki sposób wykorzystamy to narzędzie.

O MNIE

Urodziłem się w 1967 roku w Warszawie. Jestem absolwentem wydziału ogrodnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Działalność gospodarczą rozpocząłem w 1991 r.

 

 

 

PRZECZYTAJ TEŻ:
POLECANE / POLA DZIAŁANIA / WSPÓŁPRACUJĘ / MATERIAŁY / PROŚBY I PROPOZYCJE KIEROWANE DO MNIE

 

NAJBLIŻSZE
WYDARZENIA

DLA MEDIÓW

MATERIAŁY DLA MEDIÓW:
WYSTĄPIENIA MEDIALNE / DO POBRANIA