DZIAŁALNOŚĆ
BIZNESOWA

Sukces daje energię do podążania w kierunku,
w którym już działasz.
Porażka motywuje do zweryfikowania,
czy podążasz we właściwym kierunku.

DZIAŁALNOŚĆ
SPOŁECZNA

Finansuj to, w co jesteś zaangażowany
i angażuj się w to, co finansujesz.
Współdziałaj w pomaganiu, bo razem
można zrobić znacznie więcej i lepiej.

Z mojej inicjatywy przeprowadziliśmy cykl spotkań z członkami zarządów spółek Grupy Kopex i Grupy Mostostal Zabrze. Ułożony przeze mnie program realizowany był przy współpracy z Biurem Strategicznego HR Kopex SA. Celem programu jest budowanie właściwego modelu przywództwa w obu Grupach poprzez rozwijanie potencjału, wzmacnianie i kreowanie pożądanych postaw kadry zarządzającej, a także wydobywanie z podwładnych tego, co najlepsze, budzenie entuzjazmu, motywacji, stymulowanie procesu wytyczania i osiągania celów.

Wspólnie obejrzeliśmy relacje z wystąpień na GLS (Global Leadership Summit; www.gls.org.pl) znanych mówców i specjalistów od zarządzania. Byli to m.in. Patrick Lencioni, Vijay Govindarajan, Liz Wiseman, Brene Brown. Spotkania obejmowały nie tylko wykład, ale też moderowane rozmowy i warsztaty. Przeprowadzone zostały bardzo inspirujące dyskusje, a nawet realizowane zadania w mniejszych grupach. Przewiduję, aby teraz zarządy spółek obu Grup zapoznały swoich menedżerów z tym programem.

Szkolenie realizowane jest w ramach szerszego projektu prowadzonego w spółkach z moim udziałem po nazwą: "Akademia Rozwoju Przywództwa". Na cyklicznych spotkaniach poruszamy tematy łączące kwestię wartości, jakie wyznajemy w życiu, z obszarem zarządzania. Praktyka pokazuje, że biznes budowany na fundamencie wartości i etyki jest inwestycją długoterminową, która przynosi widoczne efekty dla całej organizacji.

O MNIE

Urodziłem się w 1967 roku w Warszawie. Jestem absolwentem wydziału ogrodnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Działalność gospodarczą rozpocząłem w 1991 r.

 

 

 

PRZECZYTAJ TEŻ:
POLECANE / POLA DZIAŁANIA / WSPÓŁPRACUJĘ / MATERIAŁY / PROŚBY I PROPOZYCJE KIEROWANE DO MNIE

 

NAJBLIŻSZE
WYDARZENIA

DLA MEDIÓW

MATERIAŁY DLA MEDIÓW:
WYSTĄPIENIA MEDIALNE / DO POBRANIA